Thursday, 17 March 2011

Unit Perhubungan Awam & Pendidikan Kesihatan

 
1.0          LATAR BELAKANG

Pada awalnya dikenali sebagai Unit Perhubungan Awam dan Guaman yang
ditubuhkan pada tahun 1983.

Bermula tahun 2002 telah dikenali sebagai Unit Perhubungan Awam dan Pendidikan
Kesihatan iaitu salah satu daripada 26 Unit dan Jabatan di bawah Hospital Universiti Sains Malaysia.

2.0          OBJEKTIF KUALITI

Memproses aduan pelanggan dalam masa empat minggu (28 hari bekerja).
Memberikan perkhidmatan cetakan risalah yang akan di proses selama seminggu (7 hari bekerja).
           
3.0          VISI

Kea rah Hospital Pemangkin bagi melahirkan staf yang memahami dan mampu mengaplikasi prosedur/tatacara yang telah diamanahkan.

4.0          MISI

Ke arah perkhidmatan yang berkualiti dengan membudayakan cara kerja proaktif untuk memenuhi kehendak pelanggan.

5.0      PIAGAM PELANGGAN
           
i.    Memproses aduan pelanggan dalam masa empat minggu (28 hari
bekerja).
ii.    Memastikan program dan aktiviti Hospital USM diuruskan dengan segera   
melalui pengurusan yang cekap dan berkesan.

6.0            TUGAS UTAMA
           
i.     Menjalankan aktiviti khidmat masyarakat
ii.    Menerbitkan risalah Hospital USM
iii.   Menguruskan aduan pelanggan
iv.   Memberi pendedahan pendidikan kesihatan melalui program pendidikan
kesihatan

7.0            FUNGSI

i.    Mengurus jemputan ke Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan
ii.  Menyelaras lawatan dalam dan luar HUSM
iii. Menyebarkan maklumat dan aktiviti Hospital USM
iv. Mengurus aduan awam
                  v. Memberi khidmat nasihat protokol

No comments:

Post a comment